Автор Франко Иван Яковлевич

Автор Франко Иван Яковлевич

Іван Якович Франко — видатний письменник, активний громадський і політичний діяч, один з небагатьох поборників оновленої української нації, фольклорист, історик і перекладач. 

Творчість Франка

Івана Франка виділяє різностороння творча діяльність. Він був завзятим дослідником, що невтомно шукав знань. Жанри його творчості дуже різноманітні: оповідання, поезія, новела, повість, драма.

Він першим поетично зобразив процес початкового капіталістичного устрою, пробудження революційних ідей робітничого класу та перші організовані повстання робітників нафтових промислів у Галичині, реалістично показав позитивні та негативні риси цього руху. Вірші Івана Франка ввели в поезію досі не знані терміни «революціонер» та «пролетарій».

Поема Івана Франка «Мойсей» є окрасою української літературної спадщини та одним з найбільш вагомих творів автора. Вона особливо виявляє його глибоке переживання за свій народ і непохитну віру в його світле й щасливе майбуття.

Твори та збірки Івана Франка онлайн:

  1. «Зів'яле листя».
  2. «Украдене щастя».
  3. «Перехресні стежки».
  4. «Мойсей».
  5. «З вершин і низин».

Коротка біографія Франка

Народився 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі (наразі с. Івана Франка) Львівської області. Спершу Франко навчався в місцевій школі. У 1867 закінчив навчання в Дрогобицькій школі при василіанському монастирі та продовжив освіту в гімназії.


Приблизно в одинадцять років Франко втратив батька. Саме ця трагедія спонукала його до написання першого вірша. Згодом не стало й матері. Вітчим Франка підтримував його й надалі.

З 1875 року переїздить до Львова, де вступив до університету на філософський факультет. Стає учасником редколегії студентського журналу «Друг», де з’являються перші твори Франка.

Активна громадська та творча діяльність Франка призвела до арешту 1877 року. Він проводить в тюрмі 9 місяців. Протягом життя Франко потрапляв до в’язниці ще двічі.

Іван Якович одружився з Ольгою Хоружинською в Києві 1886 року.

Франко невтомно публікує свої твори, перекладає, займається політикою та наукою. Його широкі погляди громадськість приймала неоднозначно. Однак 1893 року Франко отримав науковий ступінь доктора філософії. 

Як палкий патріот, він був готовий ділити свій здобуток з простим народом. Як інтернаціоналіст, він боровся проти тих, хто хотів насадити розбрат серед націй, хто звеличував один та принижував інший народ.

Тяжко хворіючи, геній свого народу закінчив життєвий шлях 28 травня 1916 року.

Зів'яле листя

Автор:
Франко Иван Яковлевич
Жанр:
Поэзия
Язык книги:
Украинский
Кол-во страниц:
5
Просмотров:
1809
Дата добавления:
2015-09-10

Збірка складається з трьох частин, або "жмутків". У перших "жмутках" вміщено інтимну лірику, в якій оспівано глибокі почуття палкого, але нещасливого кохання. У першому "жмутку" є вірші і з громадянськими мотивами, але переважає скорботна інтимна лірика. У поезіях другого "жмутка" І. Франко оспівує не лише кохання, а й чарівну красу природи. Провідний мотив поезій третього "жмутка" - пекельні переживання поета, спричинені нещасливим коханням.

Легенда про вічне життя

Автор:
Франко Иван Яковлевич
Жанр:
Поэзия
Язык книги:
Украинский
Кол-во страниц:
2
Просмотров:
991
Дата добавления:
2015-09-14

«Легенда про вічне життя» І. Франка — це поетичний роздум про смисл буття людини — для чого вона живе, що є для неї найціннішим. Чарівний горішок безсмертя отримували по черзі аскет, цар, коханка царя, генерал, куртизанка. І кожен із них не наважився скористатися ним, адже життя — це вічна боротьба. А життя без кохання — ніщо. І ніякі скарби, ніяка сила не примусить полюбити іншого щиро, від душі, вірно: «А без щастя, без віри й любові внутрі Вічно жить — се горіть віку вік на кострі!» Використовуючи казковий сюжет, І. Франко розглянув важливу філософську проблему про життя і смерть і дійшов висновку, що людина має жити стільки, скільки їй відпущено, дано.

Украдене щастя

Автор:
Франко Иван Яковлевич
Жанр:
Классическая проза
Язык книги:
Украинский
Кол-во страниц:
14
Просмотров:
978
Дата добавления:
2015-09-09

"Украденное счастье" - одна из лучших драм Ивана Франко. Украденное счастье - социально-психологическая драма. Любовь к драматургии И. Франко пронес через всю свою жизнь. В условиях тогдашней отсталой Галичины писатель боролся за народность и реализм театрального искусства. Он был убежден, что театр должен быть не местом для развлечения беззаботных панычей-дармоедов, а школой жизни, проводником мыслей и чувств, мечт трудового народа.
Иван Яковлевич Франко написал несколько пьес, что стали украшением украинской литературы и театрального репертуару. Его драматичное наследство состоит из четырех больших и пяти одноактных пьес, самой известной из которых является социально-психологическая драма "Украденное счастье", в какой писатель глубоко раскрил социально-психологические причини конфликта героев.

Захар Беркут

Автор:
Франко Иван Яковлевич
Жанр:
Классическая проза
Язык книги:
Украинский
Кол-во страниц:
39
Просмотров:
962
Дата добавления:
2015-09-14

В історичній повісті «Захар Беркут» (1882 р.) зображено героїчну боротьбу українських верховинців проти монголів 1241 р.

Перехресні стежки

Автор:
Франко Иван Яковлевич
Жанр:
Классическая литература
Язык книги:
Украинский
Кол-во страниц:
73
Просмотров:
948
Дата добавления:
2015-09-10

Особливе місце в творчості Івана Франка посідає соціально-психологічна повість «Перехресні стежки». Назва твору символізує «перехрещені» життєві шляхи
персонажів. Кожен із героїв цього твору є носієм сформованого світогляду, має власні плани, інтереси, правила й норми. Перед нами — герої різних статей, різних соціальних верств, професій, врешті — різних національностей. Житейські перехрестя залишають
свій відбиток на їх внутрішньому світі.
У цьому творі Франко порушує соціальні проблеми: українського селянства та інтелігенції, взаємостосунки між різними суспільними групами, проблеми влади та підлеглих, зневір'я і затурканості селян, проблеми тодішнього судочинства, проблеми подружніх стосунків безправ'я жінки в суспільстві.
Прототипом Євгенія Рафаловича послужив Євген Олесницький — адвокат і
громадський діяч, який був чудовим промовцем.

"З вершин і низин" (1887)

Автор:
Франко Иван Яковлевич
Жанр:
Поэзия
Язык книги:
Украинский
Кол-во страниц:
11
Просмотров:
921
Дата добавления:
2015-09-14

Коли ще звірі говорили

Автор:
Франко Иван Яковлевич
Жанр:
Сказки
Язык книги:
Украинский
Кол-во страниц:
12
Просмотров:
823
Дата добавления:
2015-07-08

Збірка казок Івана Франка під назвою «Коли ще звірі говорили» перший раз вийшла ще у 1899 р., друге видання з'явилось у 1903 році. До цієї збірки Франко додає передмову, в якій писав: «Оці байки, що зібрані в тій книжечці, то старе народне добро… Вони найбільше відповідають смакові дітей від 6 до 12 літ, заставляють їх сміятися і думати, розбуджують їх цікавість та увагу до явищ природи.»

В своїй збірці «Коли ще звірі говорили» Іван Франко вдало використовує художні засоби вживані в народних казках про тварин, зокрема традиційне змалювання рис тварин: зажерливості вовка, хитрості лиса, незграбності ведмедя, упертості осла тощо. Письменник ще більше підкреслив ці характерні особливості тварин, майстерно розкриваючи їх через вчинки або розмови персонажів.

Фарбований лис (илл.)

Автор:
Франко Иван Яковлевич
Жанр:
Сказки
Язык книги:
Украинский
Кол-во страниц:
2
Просмотров:
808
Дата добавления:
2015-07-17

 

Сказки выдающегося украинского писателя И. Я. Франко (1856–1016 гг.) беспощадно высмеивают ограниченность и высокомерие, скупость и подхалимство. В этой сказке малыши познакомятся с интересными приключениями хитрого лиса, который сумел обмануть всех зверей.

 

Мурко і Бурко

Автор:
Франко Иван Яковлевич
Жанр:
Классическая проза
Язык книги:
Украинский
Кол-во страниц:
1
Просмотров:
797
Дата добавления:
2015-09-10

Мойсей

Автор:
Франко Иван Яковлевич
Жанр:
Поэзия
Язык книги:
Украинский
Кол-во страниц:
2
Просмотров:
741
Дата добавления:
2015-09-11

Поема «Мойсей» — одна з вершин творчості І. Франка. У ній на основі біблійного сюжету розглядається історичний шлях нації, способи пробудження національної свідомості, історичної пам'яті. Алегоричний образ Мойсея розкриває роль визначної особистості в долі нації. Пролог до поеми — це Франків заповіт українському народові, дуже актуальний не лише в епоху національно-визвольних рухів того часу, а й донині.